Manuele therapie

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn of haar opleiding nog een 4-jarige specialisatie heeft gedaan.

Een Master manueeltherapeut heeft nadien nog een Master studie afgerond.

Manuele therapie is een onderzoek- en behandelmethode van gewrichten van de rug, de nek, van de armen en de benen. In een eerste gesprek wordt er gevraagd naar het ontstaan van de klachten, wanneer ze optreden, hoelang ze bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen. Daarna volgt lichamelijk onderzoek gericht op houding en beweging. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan er een diagnose worden gesteld. Samen met u wordt er beslist of er behandeld kan worden of dat u terug gaat naar de verwijzend arts met een rapportage van de gegevens. De behandeling die volgt heeft tot doel de functie van de gewrichten te verbeteren en de houding en beweging tijdens werkzaamheden en recreatie/sport te optimaliseren. Tijdens de behandeling maken we gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. Soms worden deze aangevuld met manipulaties. Manipulaties zijn snelle bewegingen van de gewrichten waarbij een knappend geluid gehoord kan worden. Een teveel aan beweging wordt gestabiliseerd door middel van training. Ook worden er oefeningen, adviezen en instructies gegeven die o.a. gericht zijn op arbeid, sporten of hobby’s.  Deze huiswerkoefeningen kunnen ook gegeven worden via MijnZorgApp.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar.

Indicaties:

 • hoofd- en nekpijn met een slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
 • nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen
 • rugklachten hoog in de rug met rib- en borstpijn
 • lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen
 • bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek
 • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten                             

Kinder Manuele therapie

H.C.F.S. staat voor Hoog Cervikale Functie Stoornis. Voorheen ook bekend als KISS of KIDD syndroom

Indien er een functiestoornis in de nekwervelkolom van de zuigeling aanwezig is, kan behandeling van een zuigeling, later peuter of basisschool leerling  met manuele therapie de aangewezen behandelmethode zijn. We werken op deze jonge leeftijd met zachte behandeltechnieken gedaan door een gespecialiseerd kindermanueeltherapeut.

Deze functiestoornissen kunnen ontstaan omdat het nekje geblesseerd raakt tijdens het geboorteproces.

De baby ligt vaak langdurig met het hoofdje naar dezelfde zijde en heeft een sterke voorkeur voor het roteren naar één zijde. Er is vaak een neiging tot overstrekken aanwezig.

Een gefixeerde foutieve stand van een van de wervels in het gebied van de hoge nek veroorzaakt een abnormale rek op de banden, kapsels en spieren en daardoor voor een niet correcte informatie.
Ons brein kan daardoor ook niet voor een correcte aan- of bijsturing zorgen met problemen in het bewegen tot gevolg. Daarnaast veroorzaakte zo’n foutieve stand ook vaak pijn bij het bewegen van de nek en/of hoofdpijn en mogelijk duizeligheid.

Vroege kenmerken bij baby’s uitten zich bijvoorbeeld in:

 • het hoofd staat scheef en wordt naar een kant gedraaid
 • het kind huilt veel en slaapt slecht
 • het hele ruggetje is dikwijls scheef (scoliose)
 • een sterke neiging tot overstrekken
 • een asymmetrische heupontwikkeling
 • asymmetrisch bewegen van armen en benen
 • ontwikkeling van een schedel asymmetrie
 • het heeft slikklachten en geeft gemakkelijk over
 • bij aan- en uitkleden is er vaak protest huilen

Veel van deze symptomen verdwijnen als het kind ouder wordt. Er lijkt sprake te zijn van herstel, maar dit herstel kan schijnbaar zijn. De drang tot gaan zitten, staan en lopen overwint veel problemen.

Hieronder ziet u een overzicht van moeilijke kenmerken op peuter, kleuter en basisschoolleeftijd leeftijd van het kind:

 • kind wil niet kruipen
 • gaat vroeg staan, maar laat lopen
 • grove en fijne motoriek ontwikkelen zich matig
 • evenwichtsproblemen
 • matige of slechte houding -veel struikelen / vallen
 • vertraagde spraakontwikkeling
 • snel vermoeid