Wat is duizeligheid?

In het algemeen verstaat men onder duizeligheid het gevoel dat beleefd wordt als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is. Het is het ondergaan van bewegingspatronen, die er in werkelijkheid niet zijn; duizeligheid is dus een illusie. Duizeligheid is altijd een symptoom, het is nooit een zelfstandig ziektebeeld.

Duizeligheid kan als zeer bedreigend worden ervaren: zij brengt de mens letterlijk en figuurlijk uit balans. Er kan een gevoel van onzekerheid ontstaan dat zich over alle aspecten van het dagelijkse leven uitstrekt. De sociale en maatschappelijke gevolgen van duizeligheid zijn vaak groot.

Onderzoeksmethodes zijn o. a de Hallpike test , behandelingen kunnen zijn  vestibulaire revalidatie, Gufoni- of barbecuemanoeuvre (Lempert) ,  Epley manoeuvre.

De bevrijdingsmanoeuvre volgens Eply helpt om positieduizeligheid (BPPD) te verminderen en te voorkomen. Door middel van een specifieke handgreep wordt geprobeerd het loszittend zwevend materiaal te verplaatsen naar een ander deel van het evenwichtsorgaan. Zo kan het niet meer leiden tot overprikkeling en duizeligheid.