van den Bosch

F  y  s  i  o  t  h  e  r  a  p  i  e     
  Tarieven 2020

Deze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt van ons geen factuur. Uw fysiotherapie kosten worden rechtstreeks aan ons vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit geldt alleen indien u verzekerd bent voor fysiotherapeutische zorg. U kunt in uw polisvoorwaarden vinden hoe u verzekerd bent of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Tarievenlijst fysiotherapie

 • Zitting fysiotherapie

 • Zitting manuele therapie

 • Zitting haptonomische zwangerschapsbegeleiding

 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (consult)

 • Lange zitting voor complexe en/of meervoudige vragen

 • Eenvoudig kort rapport

 • Meer gecompliceerd tijdrovend rapport

 • Screening: cliënten zonder verwijzing

 • Intake en onderzoek na screening

 • Intake en onderzoek na verwijzing

 • Screening, intake en onderzoek

 • Telefonisch consult

 • Toeslag voor behandeling aan huis

 • Toeslag buiten reguliere werktijden

 • Verstrekte verband- en hulpmiddelen38,ºº

54,ºº

65,ºº

65,ºº

55,ºº

35,ºº

85,ºº

16,ºº

48,ºº

59,ºº

59,ºº

15,ºº

15,ºº

12,ºº

Geldende kostprijs

Deze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De tarievenlijst is alleen van belang voor patiënten die niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn.