van den Bosch

F  y  s  i  o  t  h  e  r  a  p  i  e     
  Haptonomie

Over haptonomie
Haptonomie is ontstaan vanuit de fysiotherapie waarbij men merkte dat lichamelijke klachten vaak samen gaan met psychische klachten en andersom. Kennelijk zijn geest en lichaam toch niet zo strikt gescheiden als nu in de gezondheidszorg vaak gebruikelijk is. Haptonomie brengt lichaam en geest dichter bij elkaar.

Vrij vertaalt kun je haptonomie omschrijven als ‘leren voelen’.
De begeleider helpt je bij het her- en erkennen van gevoelens en kan je ondersteunen in het omgaan met deze gevoelens. In het dagelijkse leven zijn er momenten dat je niet trouw bent aan wat je gevoel je ingeeft. Veel mensen hebben bijvoorbeeld een baan waarvan ze ‘vinden’ dat ze er blij mee moeten zijn, maar eigenlijk geeft hun gevoel heel andere signalen. Een mooi, maar niet zo leuk systeem in ons, maakt dat als je langdurig je gevoel negeert of weg probeert te praten, je lichaam meestal ingrijpt. Een druk op je borst, nekklachten, buikpijn, hoofdpijn, gevoelens van stress of gejaagdheid, maar ook afstomping van gevoel zijn hier voorbeelden van. Haptonomie gaat niet alleen over voelen, maar juist over een goede balans vinden tussen je gevoel en je gedachten. Tussen lichaam en geest. Het scheelt een hoop gepieker, want als je het werkelijk voelt dan weet je het ook.

Op deze wereld ben je niet de enige persoon die gevoelens heeft. Helaas wil het nog wel eens zo zijn dat jouw gevoelens en behoeften haaks staan op die van een ander. Contact met anderen neemt een belangrijke plaats in binnen de haptonomie. De meeste mensen kunnen redelijk goed met ‘de anderen’ opschieten. Toch ervaren veel mensen wel eens het gevoel zich aan te moeten passen aan anderen. Of het gevoel dat jij er wel voor anderen bent, maar dat anderen er niet voor jou zijn. Omgaan met anderen kan het effect hebben dat je op je tenen gaat lopen, dat kost een hoop energie en levert veel teleurstelling op. Haptonomie kan je helpen jezelf te zijn temidden van andere mensen. Rekening houden met de gevoelens van een ander, maar toch ook trouw te blijven aan jezelf.

Het leven kan heel mooi zijn, maar doet soms ook flink pijn. Trouw zijn aan jezelf en een balans vinden tussen gevoel en ratio wordt een stuk ingewikkelder als je vervelende dingen meemaakt. Zowel lichamelijk, maar ook geestelijk. Veel mensen hebben de neiging om als ze hun neus een keer hebben gestoten of pijn en verdriet hebben mee gemaakt in hun schulp te kruipen om zo te voorkomen weer gekwetst te worden. Dit lijkt veilig. Achter die muur kan het op den duur echter knap eenzaam en gevoelloos zijn. Haptonomie kan je ondersteunen in het op een andere manier met dit soort vervelende gevoelens omgaan.

Hoe werkt het?
Belangrijk bij haptonomie is ‘het aan den lijve ondervinden’. Veel mensen “weten het wel, maar voelen het niet”. Haptonomie gaat dan ook verder dan over gevoelens praten. Om het leren voelen en omgaan met gevoelens onder de knie te krijgen raakt de begeleider je aan (meestal op je rug). Zo leer je letterlijk aan de hand van je lijf om meer inzicht te krijgen in lichamelijke en psychische gevoelens.

Haptonomie is de wetenschap van de affectiviteit. Een benaderingswijze waarbij het gevoelsleven van de mens wordt aangesproken. Het in ons gevoel rakende affectief contact is voor de zelfontplooiing en het persoonlijke welbevinden van ieder van ons van groot belang. Proberen te luisteren naar je gevoel en op grond hiervan dingen te doen of te laten en zo je eigen leven vorm te geven. Aanraken is een van de meest directe vormen van communicatie, daarom is de haptonomische benaderingswijze uitstekend in te passen in de fysiotherapie.

Voor wie is haptonomie geschikt?
Haptonomie is een begeleidingsvorm, het is geen therapie. Zowel voor het omgaan met lichamelijke als met psychische klachten kun je bij haptonomie terecht. Haptonomie kan je ondersteunen als je een tijd niet lekker in je vel zit, of als je merkt dat je af en toe klem loopt. Ook kan het je ondersteunen in het omgaan met chronische pijn of met een ziekte. Het kan als vorm van zelfontplooiing als je jezelf beter wilt leren kennen, maar het kan ook als begeleiding naast een therapie, of na afloop van een therapie als nazorg.

 

  Korte versie Haptonomie

   Klik  hier  voor de korte
   beschrijving over Haptonomie