van den Bosch

F  y  s  i  o  t  h  e  r  a  p  i  e     
  Kinder Manuele therapie

KlSS-syndroom KISS staat voor:
Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen.
Dit Duitse begrip kan vertaald worden met:
Kopgewrichten, invloed op storingen in de symmetrie.
D.w.z. dat er stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby kunnen ontstaan t.g.v. functiestoornissen in de bovenste nekgewrichten.
De Duitse artsen Gutmann en Biedermann zijn de grondleggers van het met manuele therapie behandelen van zuigelingen met het KISS -syndroom.
Inmiddels zijn duizenden zuigelingen en kinderen met succes behandeld.

De term KISS-KIDD wordt niet meer gebruikt, tegenwoordig heet de bewegingsfunctiestoornis H.C.F.S. en dit specialisme: kinder-manueeltherapeut.

Een gefixeerde foutieve stand van een van de wervels in het gebied van de hoge nek veroorzaakt een abnormale rek op de banden, kapsels en spieren en daardoor voor een niet correcte informatie.
Ons brein kan daardoor ook niet voor een correcte aan- of bijsturing zorgen met problemen in het bewegen tot gevolg. Daarnaast veroorzaakte zo'n foutieve stand ook vaak pijn bij het bewegen van de nek en/of hoofdpijn en mogelijk duizeligheid.

Vroege kenmerken bij baby’s uitten zich bijvoorbeeld in:

 • het hoofd staat scheef en wordt naar een kant gedraaid
 • het kind huilt veel en slaapt slecht
 • het hele ruggetje is dikwijls scheef (scoliose)
 • een sterke neiging tot overstrekken
 • een asymmetrische heupontwikkeling
 • asymmetrisch bewegen van armen en benen
 • ontwikkeling van een schedel asymmetrie
 • het heeft slikklachten en geeft gemakkelijk over
 • bij aan- en uitkleden is er vaak protest huilen
Veel van deze symptomen verdwijnen als het kind ouder wordt. Er lijkt sprake te zijn van herstel, maar dit herstel kan schijnbaar zijn. De drang tot gaan zitten, staan en lopen overwint veel problemen.

Hieronder ziet u een overzicht van moeilijke kenmerken op peuter, kleuter en basisschoolleeftijd leeftijd van het kind:

 • kind wil niet kruipen
 • gaat vroeg staan, maar laat lopen
 • grove en fijne motoriek ontwikkelen zich matig
 • evenwichtsproblemen
 • matige of slechte houding -veel struikelen / vallen
 • vertraagde spraakontwikkeling
 • snel vermoeid
 • snel ontstemd en woede aanvallen
 • lijkt aan zeer weinig slaap genoeg te hebben
 • wakker worden met hoofdpijn
 • vaak hoofdpijn op school met slechte concentratie
 • vergeet snel een opdracht
 • onzeker
 • onrustig
 • veel aandacht nodig

Zoals u ziet kan het H.C.F.S. een groeiende geschiedenis worden waarbij het opgroeiende kind zelf, maar ook de ouders/verzorgers en de leerkrachten bepaald niet gelukkig zijn.

De eerste behandeling begint met een uitgebreid intake-gesprek waarin de symptomen van uw baby/kind in kaart gebracht worden. Dan volgt er een lichamelijk onderzoek om te bepalen hoe de wervelkolom, de heupgewrichten en het bekken van uw kind functioneren. Vervolgens wordt er in overleg met u een behandelplan opgesteld. Ik werk regelmatig samen met een kinderfysiotherapeut, indien nodig zal ik overleg met haar plegen.

Behandeling:
Gezien de geringe kracht die nodig is, kan gesteld worden dat therapie ongevaarlijk is. Deze bestaat meestal uit een mobilisatie/manipulatie van de atlas (de eerste nekwervel) in corrigerende richting. Dit gaat zo subtiel dat het aan het oog van de leek voorbij gaat.
Het is dus zinvol om tijdig via uw huisarts, de kinderarts CB-arts en/of kinderfysiotherapeut te zoeken naar een verklaring voor de lichamelijke en/of mentale problemen van uw kind. H.C.F.S. kan een verklaring zijn. Zuigelingen kunnen vanaf een leeftijd van ongeveer 4 maanden worden behandeld, huilbaby's nog eerder.
Ofschoon manuele therapie niet voor alle problemen een oplossing kan zijn, kunnen bij deze problematiek enkele behandelingen al effectief zijn.

Voor meer informatie: klik hier: www.ewmm.net/

 

  Korte versie Kinder Manuele
  therapie


   Klik  hier  voor de korte
   beschrijving over Kinder
   Manuele therapie